Hoogheemraadschap Delfland

In het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland wonen 1,2 miljoen mensen en er zijn daar 40.000 bedrijven en instellingen gevestigd, waaronder het grootste kassengebied van ons land. Het is een complex gebied waarbinnen Delfland zorgt voor veiligheid door stevige duinen en dijken, voor droge voeten dankzij gemalen en een goed functionerend watersysteem. Dit systeem zorgt voor een goede waterkwaliteit in sloten en vaarten en voor het schoonmaken van het afvalwater, afkomstig van mensen en bedrijven.

Uitdaging
Ambitieuze organisatie

De bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat het waterschap deze taken goed en veilig kan uitoefenen, zijn sterk afhankelijk van IT. Ongeveer 200 gemalen moeten zeven dagen per week, 24 uur per dag op afstand kunnen worden aangestuurd. Delflandse dijkinspecteurs brengen op locatie de conditie van meer dan 700 km dijk in kaart via hun iPad. Op de afvalwaterzuivering wordt het zuiveringsproces gemonitord via slimme procesautomatiseringssystemen.

Delfland bestaat al 725 jaar. Dat is een respectabele leeftijd. Maar dat heeft ons er gelukkig nooit van weerhouden om met de tijd mee te gaan. Ook op het gebied van automatisering en digitalisering.” Dit zegt Marc van Uunen, ICT-coördinator bij het Hoogheemraadschap.

“Mijn team zet regelmatig alle ICT-wensen van de organisatie op een rijtje. In 2012 kwamen wij tot de conclusie dat wij door de ambities van de mensen uit het primaire proces, behoefte zouden krijgen aan een geheel nieuwe ICT-omgeving.”

In een extern datacenter zijn koeling, vloerbelasting, energievoorziening, noodstroom en UPS-systemen volledig op elkaar afgestemd en op de kerntaak van het datacenter: het huisvesten van IT-omgevingen van klanten.

State-of-the-art-datacenter

Een belangrijk punt van aandacht voor het waterschap was daarbij dat het datacenter in het historische hoofdkantoor aan de Oude Delft stond. Een kantoorpand is volgens Van Uunen maar zelden ingericht om een volwaardig, hoog beschikbaar datacenter te huisvesten. “Er zijn vaak te veel risico’s. In een datacenter zijn koeling, vloerbelasting, energievoorziening, noodstroom en UPS-systemen volledig op elkaar afgestemd en op de kerntaak van het datacenter: het huisvesten van IT-omgevingen van klanten. Daarom hebben wij besloten de outsourcing van de ICT-omgeving te versnellen naar een professioneel datacenter.”

Oplossing
Duurzame relatie

Van Uunen: “Waterbeheer is een taak die je nooit alleen kunt doen. Je werkt als waterschap altijd nauw samen met partners in het gebied. Wij hechten dus sterk aan een goede samenwerking en aan de betrouwbaarheid van onze partners. Dat geldt uiteraard ook als het gaat om zoiets essentieels als het outsourcen van je ICT-omgeving. Voor The Datacenter Group is niet alleen gekozen van vanwege de locatie, maar ook vanwege de veiligheid en beschikbaarheid van het datacenter en de identificatie. De bedrijfszekerheid van Delfland is van belang voor de 1,2 miljoen inwoners binnen het gebied. Van Uunen gaat verder: “Je moet er niet aan denken dat onze gemalen niet meer kunnen worden aangestuurd, of dat de afvalwaterzuivering plat gaat. De aangeboden voorzieningen in het datacenter voldoen aan onze wensen en eisen. Dit bedrijf past bij ons.”

Resultaat
Outsourcen beste zakelijke beslissing

Delfland ziet het outsourcen van de ICT-omgeving als het beste zakelijk ICT besluit van 2012. Voorheen lag de volledige verantwoordelijkheid voor de stroomvoorziening, brandveiligheid en veiligheid van het data bij de ICT-afdeling van Delfland zelf. Nu kunnen zij het naar eigen zeggen met een gerust hart aan The Datacenter Group over laten. “Door de huidige situatie waarbij onze data zijn ondergebracht in het datacenter, zijn de beheersbaarheid en betrouwbaarheid vergroot”,  zegt de ICT-coördinator. Tot slot: “De investering zal zich op termijn bovendien terugverdienen door besparing op onderhoud, de afname van het stroomgebruik en efficiëntere inzet van personeel.”

Kennis en ervaring

Het opzetten en onderhouden van een datacenter kost veel geld en vereist expertise. Dankzij de jarenlange ervaring van het datacenter en schaalvoordeel, kan The Datacenter Group haar diensten met een zeer hoge betrouwbaarheid bieden tegen veel lagere kosten.

Uw IT-omgeving verhuizen? Download onze checklistDownload hier
Voordelen outsourcen
  • 100% uptime
  • Kosten besparend
  • Flexibiliteit
  • Schaalvoordeel
  • Focus op kerntaak
  • State-of-the-art-datacenter
Geïnteresseerd?

Vraag hieronder uw offerte aan of boek een rondleiding in onze datacenters.