Pieter van Foreest

Met ruim 25 locaties is zorginstelling Pieter van Foreest (PvF) een van de grootste zorgaanbieders in Zuid-Holland. Dagelijks bieden de medewerkers en vrijwilligers van PvF een breed scala aan diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. Daarnaast heeft de instelling een zeer actief en innoverend ICT-team dat ICT als een belangrijke onderdeel ziet van de bedrijfsvoering.

Uitdaging

Patiënt staat centraal bij Pieter van Foreest

Dit team heeft er ook voor gezorgd dat er kritisch naar de toenmalige ICT-omgeving is gekeken. Sander Rimmelzwaan, Projectmanager Communicatie en Infrastructuur licht toe: “De ontwikkelingen in de zorg hebben grote veranderingen doorgemaakt. Cliënten krijgen steeds meer de regie over de handelingen en de zorg. Er wordt veel meer samengewerkt. In dit geval is de informatie-uitwisseling cruciaal”. De processen worden rondom de patiënt gevoerd en niet langer rond de behandelaars of zorgverleners.

Van decentraal naar centraal

PvF wil niet alleen de beste zorg verlenen maar is ook vooruitstrevend wat betreft de ICT-ontwikkelingen. Alle vestigingen van Pieter van Foreest hadden ieder een eigen ICT-infrastructuur. Dit zorgde voor veel werk en onderhoud. Daarnaast was de ICT-infrastructuur niet voorbereid op de toekomst. Daarom werd besloten om één centraal datacenter te realiseren met een uniforme basis-infrastructuur. “Een van onze belangrijkste wensen was om het beheer nog verder te centraliseren”, zegt Rimmelzwaan. ”Het verhogen van de continuïteit, flexibiliteit en beschikbaarheid van de ICT-omgeving betekenen voor de zorginstelling dat ze nog sneller en efficiënter kunnen werken”.

Onze datacommunicatie staat nu in een gecertificeerd TIER 3 Nederlands datacenter. Deze ingebouwde veiligheid heeft voor ons topprioriteit. We werken immers met patiëntgegevens én mensenlevens.

Oplossing

Veilig en vertrouwd

In het kader hiervan heeft de migratieprojectgroep een ontwerpplan samengesteld waar een extern datacenter aan moet voldoen. Rimmelzwaan, die deel uitmaakte van deze projectgroep, vertelt wat de eisen waren: “Bij calamiteiten moeten we binnen no time bij het datacenter kunnen zijn. Het gaat immers om mensenlevens. Het mag daarnaast geen geheim zijn dat in de zorg altijd bezuinigd wordt. De kosten van een datacenter moeten daarbij in verhouding zijn”.

Een andere belangrijke eis, zo niet de belangrijkste, is dat de datacommunicatie gegarandeerd in een gecertificeerd TIER 3 Nederlands datacenter moet staan. Rimmelzwaan: “Die ingebouwde veiligheid heeft voor ons topprioriteit. We werken immers met patiëntgegevens. Tegelijkertijd maakt de samenwerking met een datacenter onze organisatie flexibel en beheersbaar. We zitten minder in de uitvoering en meer in de regie en controle. Zonder dat we grote investeringen hoeven te doen.”

The Datacenter Group de juiste partner

Al snel viel de keus op The Datacenter Group. Het datacenter voldoet aan alle gestelde eisen en verzorgt al jaren van veel zorginstellingen de datacommunicatie. Dit schiep bij Pieter van Foreest het vertrouwen dat hun zorgcommunicatie-infrastructuur in goede handen is. Onder zorgcommunicatie valt telefonie, verpleegoproepsysteem en domoticavoorzieningen (camera’s en sensoren).

Het datacenter biedt hoge kwaliteit tegen een acceptabele prijs. Wij vertrouwen onze bedrijfskritische apparatuur- en hiermee indirect de levens van onze patiënten- toe aan het datacenter. Onze zorgcommunicatie is nu in een veilige omgeving ondergebracht.” Dankzij een goede samenwerking tussen Pieter van Foreest en The Datacenter Group, kan de zorginstelling zich focussen op haar kerntaak:  de zorg van patiënten.

Resultaat

Effectief en kostenbesparend

Er vond een volledige vernieuwing en verhuizing van de ICT-omgeving plaats. Ook werd er een uitwijkomgeving ingericht in één van de eigen kantoorpanden. Op twee verschillende locaties draait er nu een identieke productieomgeving met eigen datalijnen. Dit waarborgt de beschikbaarheid in geval van calamiteiten. Door alle aanpassingen aan de ICT-infrastructuur beschikt Pieter van Foreest nu over een beter beheersbare ICT-omgeving. Ook  besparen zij nu op de energiekosten.

Voordelen outsourcen

  • TIER 3 datacenter
  • Nederlands datacenter
  • ISO certificeringen ISO 9001, ISO 27001 ISO 14001
  • Kostenbesparend
  • Flexibiliteit
  • Schaalbaarheid
Geïnteresseerd?

Vraag hieronder uw offerte aan of boek een rondleiding in onze datacenters.