Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Het is een integraal onderdeel van zowel onze bedrijfsvoering als onze dienstverlening. Dit houdt in dat elke beslissing – door alle geledingen van ons bedrijf- gewogen wordt op de toegevoegde waarde van het Triple-P principe. Deze bestaat uit People, Planet en Profit. Deze drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Winst is noodzakelijk om te kunnen voortbestaan en te groeien. Mensen en het milieu zijn de randvoorwaarden voor het voortbestaan en de toekomstige winst van ons bedrijf. Daarom streven wij naar een gezonde balans tussen deze drie doelen.

Duurzaam ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Het is een integraal onderdeel van zowel onze bedrijfsvoering als onze dienstverlening. Dit houdt in dat elke beslissing – door alle geledingen van ons bedrijf- gewogen wordt op de toegevoegde waarde van het Triple-P principe. Deze bestaat uit People, Planet en Profit.

People

Klantvriendelijkheid, professionaliteit, flexibiliteit, daadkracht en resultaatgerichtheid kenmerken onze organisatie. Vanuit dit gedachtengoed behandelen wij ook onze klanten en medewerkers. Zij zijn immers het fundament van onze organisatie. Vanaf de oprichting in 2007 heeft The Datacenter Group zich gefocust op duurzame relaties met opdrachtgevers en medewerkers.

Planet

Wij houden bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Dit doen wij onder andere door 100% windenergie te gebruiken en te investeren in de ontwikkeling en toepassing van duurzame technieken. Ook beperken wij het energieverbruik tot het minimum. Zo werken wij aanzienlijk efficiënter dan andere datacenters.

Profit

Continuïteit van onze dienstverlening is alleen mogelijk als wij een positief en gezond financieel resultaat boeken. Want zonder winst is ons bedrijf op de lange termijn niet levensvatbaar. Winst die wordt gerealiseerd door de langdurige relatie met onze klanten waardoor sprake is van wederzijds vertrouwen en continuïteit noemen wij duurzame winst.
Deze winst maakt het mogelijk te investeren in de ontwikkeling van duurzame relaties met onze medewerkers en klanten.

People

Klantvriendelijkheid, professionaliteit, flexibiliteit, daadkracht en resultaatgerichtheid kenmerken onze organisatie. Vanuit dit gedachtengoed behandelen wij ook onze klanten en medewerkers. Zij zijn immers het fundament van onze organisatie. Vanaf de oprichting in 2007 heeft The Datacenter Group zich gefocust op duurzame relaties met opdrachtgevers en medewerkers.

Planet

Wij houden bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Dit doen wij onder andere door 100% windenergie te gebruiken en te investeren in de ontwikkeling en toepassing van duurzame technieken. Ook beperken wij het energieverbruik tot het minimum. Zo werken wij aanzienlijk efficiënter dan andere datacenters.

Profit

Continuïteit van onze dienstverlening is alleen mogelijk als wij een positief en gezond financieel resultaat boeken. Want zonder winst is ons bedrijf op de lange termijn niet levensvatbaar. Winst die wordt gerealiseerd door de langdurige relatie met onze klanten waardoor sprake is van wederzijds vertrouwen en continuïteit noemen wij duurzame winst.