The Datacenter Group scoort weer hoog met klanttevredenheid

Wij willen dat onze klanten tevreden zijn over onze dienstverlening. Eind 2018 deden wij onderzoek naar de ervaringen van onze klanten met onze dienstverlening. Zij gaven het gemiddelde rapportcijfer 8,3 als geheel.

Hoewel we op alle onderdelen prachtige cijfers scoren, zien we een lichte daling ten opzichte van 2017. Lees hieronder de samenvatting van de resultaten en actiepunten van ons jaarlijks onderzoek.

Klanttevredenheid20182017
Gemiddelde score dienstverlening8,38,4
Aanbevelen bij derden9,69,4
Geleverde dienst
Prijs/kwaliteitverhouding geleverde dienst7,78,2
Betrouwbaarheid stroomvoorziening8,79,0
Betrouwbaarheid klimaatbeheersing8,38,8
Beveiliging datacenter8,38,8
Reactietijd remote hands verzoeken8,48,8
Communicatie
Telefonische bereikbaarheid8,38,8
Vriendelijkheid medewerkers8,58,9
Klachtenafhandeling8,08,3
Kwaliteit facturen/ administratie7,78,2
Periodieke nieuwsbrief en sociale media7,78,4
Medewerkers 24/7 Receptie
Snelheid waarmee u wordt geholpen8,18,4
Het nakomen van de gemaakte afspraken8,18,6
Kwaliteit van de geboden oplossing8,28,5
Technische kennis van de 24/7 receptiemedewerkers7,97,9

Verbeterpunten 2019

Dankzij de feedback van onze klanten zijn er een aantal verbeterpunten uit het onderzoek naar voren gekomen. Dit gaan wij in 2019 verbeteren:

  • Klantportaal
    Er is met name veel winst te behalen met het verbeteren van ons klantportaal. Klanten geven aan bepaalde functionaliteiten te missen zoals meerdere personen tegelijkertijd aanmelden voor een datacenterbezoek. Ook is er de wens om het klantportaal via een app beschikbaar te stellen.
    Met deze feedback zijn we inmiddels aan de slag gegaan. Er is een projectteam samengesteld die de technische haalbaarheid van alle suggesties gaat onderzoeken, en waar mogelijk gaat implementeren. Het ontwikkelen van een nieuw klantportaal behoort ook tot de opties en is een belangrijk onderdeel van het onderzoek.
  • Lockers
    Vanuit de verkregen opmerkingen en tips zijn er ook al verbeteracties ondernomen. Zo hebben wij voor de locatie Amsterdam lockers aangeschaft. Bezoekers kunnen hun spullen hierin opbergen tijdens hun werkzaamheden in het datacenter.

Bomen voor Uganda
Ruim 40 klanten hebben dit jaar weer meegewerkt aan het klanttevredenheidsonderzoek. Voor elke ingevulde survey hebben wij namens onze klant € 5 aan stichting Trees for All gedoneerd – wat heeft geleid tot het planten van 40 nieuwe bomen in Uganda.

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt er aan de hand van de resultaten gekeken op welke verbeterpunten de focus de komende tijd moet liggen m.b.t. onze dienstverlening, en anderzijds maakt het onderzoek deel uit van de ISO-certificering.